Kiinteistötyönantajat – Parasta alan osaamista

Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalalla toimivien yritysten ja yhteisöjen työmarkkinaedunvalvoja ja kiinteistöpalvelualan toimialajärjestö. Neuvottelemme alalle kilpailukykyiset työehdot ja neuvomme jäseniä työoikeudellisissa kysymyksissä. Turvaamme jäsenten toimintaedellytykset vaikuttamalla päättäjiin, viranomaisiin ja lainvalmisteluun toimialan kannalta keskeisissä asioissa. Edistämme alan tunnettuutta sekä arvostusta. Kiinteistötyönantajat on myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

Noin 400 jäsenyritystämme tuottavat arvoa suomalaisten arkeen kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalveluilla, erilaisilla toimitila- ja käyttäjäpalveluilla sekä kiinteistöjen hallinnointipalveluilla.

Visio

Kiinteistöala on voimakkaimmin kasvava toimiala sekä merkittävä ja varma työllistäjä. Kiinteistötyönantajat on koko toimialan edunvalvontajärjestö ja yhteiskunnallisesti merkittävä työnantajajärjestö.

Arvot

Asiakaspalvelulähtöisyys, arvostus, vastuullisuus ja kehittyvä ammattimaisuus

Tavoitteet

  • Kustannuskilpailukykyisten kiinteistöalan työehtosopimusten neuvotteleminen
  • Avoimen ja reilun kilpailun edistäminen
  • Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen
  • Työvoiman saatavuuden turvaaminen
  • Harmaan talouden torjunta
  • Alan tunnettuuden ja arvostuksen kasvattaminen

Vaikuttamisen areenat

Toimimme tiiviissä yhteistyössä niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin etujärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Hallinto

Kiinteistötyönantajat ry:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva liittokokous. Liittokokous valitsee hallituksen vuodeksi kerrallaan. Hallitus nimittää avukseen työ-, työmarkkina- ja elinkeinopoliittisen valiokunnan. Toimitusjohtaja hoitaa liiton hallintoa ja toimistoa hallituksen ohjeiden mukaisesti.

organisaatiokaavio

Historia

  • Järjestö perustettiin vuonna 2002 Helsingissä nimellä Kiinteistöpalvelut ry
  • Perustajajärjestöjä olivat tuolloin Kiinteistöpalvelualat KIPA ry, Kiinteistötyönantajat KITA ry, Suomen Kiinteistöpalveluyritykset (KIHO) ry sekä Suomen Siivousliikkeiden Liitto SSLL ry
  • Vuonna 2014 nimeksi otettiin toimintaa paremmin kuvaava Kiinteistötyönantajat ry
  • Toimitusjohtajana on vuodesta 2006 lähtien toiminut varatuomari Pia Gramén