Kiinteistöpalveluala pähkinänkuoressa

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset: noin 17,5 mrd euroa, 8 % BKT:sta

Kiinteistöpalvelujen osuus ylläpidon kustannuksista: 28 % (sis. kiinteistöhuolto, siivous, ulkoalueiden hoito)

Liikevaihto: noin 5 mrd €, kymmenen suurimman yrityksen henkilöstö- ja liikevaihto-osuus toimialalla noin 45 %

Palkkojen osuus yritysten liikevaihdosta: yli 50 %

Yritysten määrä: noin 8 000

Yritysten koko: mikroyrityksiä yli 90 %

Järjestäytyneitä yrityksiä: alle 400, työllistävät noin 80 % yksityisen sektorin henkilöstöstä

Yksityinen sektori työllistää: 90 000 henkilöä

Vakituisia: yli 90 % henkilöstöstä

Kokoaikaisia: yli 65 % henkilöstöstä, osa-aikaisuus liittyy yleensä joko työnantajan asiakkaan tarpeisiin tai työntekijän omaan toiveeseen

Ulkomaalaisia: noin 20 %, pääkaupunkiseudulla yli 40 %

Vuokratyövoima: 1 %

Lähteet:
EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelut 2014-16
Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa 2016 -raportti
Kiinteistöpalveluiden vaikuttavuus ja rooli yhteiskunnassa 2016 -raportti
Tilastokeskus