Kansantalouden moottori

Kiinteistöalan suorat ja epäsuorat vaikutukset Suomen työllisyyteen, investointeihin ja kansantalouden arvonlisäykseen ovat huomattavia. Ala on merkittävä veronmaksaja ja suomalaisen hyvinvoinnin mahdollistaja.

Kiinteistöalalla on iso rooli maamme kiinteistöomaisuuden ja rakennuskannan ylläpitäjänä sekä suurena työllistäjänä ja erilaisten tilojen tarjoajana. Rakennusten osuus 710 miljardin euron suuruisesta kansallisvarallisuudestamme on noin 70 prosenttia.

Kiinteistöala muodostuu neljästä toimialasta:

  • Kiinteistöpalvelut
  • Isännöintipalvelut
  • Kiinteistönomistus ja vuokraus
  • Kiinteistöjen hallinta- ja management-palvelut

Kiinteistöala työllistää noin 115 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelualan yksityiset yritykset työllistävät yli 90 000 henkilöä, isännöintipalvelut noin 5 000 ja kiinteistöalan muu kiinteistöliiketoiminta yli 20 000 henkilöä.

Klusteri rakennetun ympäristön taustalla

Kiinteistöala on osa laajempaa kiinteistö- ja rakentamisklusteria, jonka tuottaman ja ylläpitämän rakennetun ympäristön, eli talonrakentamisen, maa- ja vesirakennelmien ja muun rakennetun ympäristön osuus Suomen kansallisvarallisuudesta on yli 80 prosenttia. Klusteri työllistää tuotannon kerrannaisvaikutukset huomioiden noin joka viidennen suomalaisen ja toiminnan arvo ylittää 500 miljardia euroa vuodessa.