Kansantalouden moottori

Kiinteistöalan suorat ja epäsuorat vaikutukset koko Suomen työllisyyteen, investointeihin ja kansantalouden arvonlisäykseen ovat huomattavia. Ala on merkittävä veronmaksaja ja suomalaisen hyvinvoinnin mahdollistaja.

Kiinteistöalalla on myös iso rooli maamme kiinteistöomaisuuden ja rakennuskannan ylläpitäjänä sekä suurena työllistäjänä ja erilaisten tilojen tarjoajana. Rakennusten osuus 680 miljardin euron suuruisesta kansallisvarallisuudestamme on lähes 65 %.

Kiinteistöala muodostuu 4 toimialasta:

  • Kiinteistöpalvelut
  • Isännöintipalvelut
  • Kiinteistönomistus ja vuokraus
  • Kiinteistöjen hallinta- ja management-palvelut

Ala työllistää yli 100 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelualan yritykset työllistävät yli 90 000 henkilöä, isännöintipalvelut noin 5 000 ja kiinteistöalan muu kiinteistöliiketoiminta yli 20 000 henkilöä.

Klusteri rakennetun ympäristön taustalla

Kiinteistöala on osa laajempaa kiinteistö- ja rakentamisklusteria, jonka tuottaman ja ylläpitämän rakennetun ympäristön osuus kansallisvarallisuudesta nousee yli 80 prosenttiin. Klusteri työllistää tuotannon kerrannaisvaikutukset huomioiden lähes joka viidennen suomalaisen ja toiminnan arvo yltää lähes 60 miljardiin euroon vuodessa.