Maksu koostuu Kiinteistötyönantajien ja Elinkeinoelämän keskusliiton osuuksista

Kiinteistötyönantajat ry

Huolto-, siivous- ym. yritysten jäsenmaksu määräytyy seuraavasti:

  • 0,180 % enintään 840 000 euron palkkasumman osalta
  • 0,130 % yli 840 000 ja enintään 1 680 000 euron palkkasumman osalta
  • 0,070 % yli 1 680 000 ja enintään 68 000 000 euron palkkasumman osalta
  • 0,065 % yli 68 000 000 euron palkkasumman osalta

Kiinteistönomistajatyönantajien, isännöintityönantajien (vain isännöitsijöiden palkkasumman osalta) sekä Suomen Kiinteistöliitto ry:n alueyhdistysten jäsenmaksu on 0,130 % palkkasummasta.

Vähimmäismaksu kaikilta jäseniltä on 600 euroa. Liittymismaksu on 300 euroa.

 

Elinkeinoelämän keskusliitto

Huom! Jäsenmaksuja alennetaan kertaluonteisesti -20 % (muut kuin minimimaksu).

  • Vähimmäismaksu on 50 euroa
  • Pienet yritykset (alle 150 työntekijää) 0,054 % palkkasummasta -20 %
  • Isot yritykset (yli 150 työntekijää) 0,024 % palkkasummasta -20 % + 0,0225 % jalostusarvosta -20 %

Jalostusarvon laskennassa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan jalostusarvo ei saa ylittää 55 % liikevaihdosta.

Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.