Kiinteistöalan yleissitovat työehtosopimukset

Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenille uudet työehtosopimukset toimitetaan painettuna (lisätilaukset 5 euroa / kpl).

Kiinteistöpalvelualan työntekijät

* Talonmiehet ja pistepalkkaiset siivoojat

Talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevan pöytäkirjan palkat 1.4.2020 ja 1.4.2021

Talonmiehen työtä ja siivousta koskevan pöytäkirjan piirissä olevien työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.4.2020 tai lähinnä sitä seuraavan palkanmaksukauden alusta 2 % yleiskorotuksella. Tarkemmat pistehinnat löytyvät yllä olevasta linkistä.

Kiinteistöalan toimihenkilöt