Kiinteistöalan yleissitovat työehtosopimukset

Uudet työehtosopimukset julkaistaan täällä niiden valmistuttua. Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenille uudet työehtosopimukset toimitetaan painettuna (lisätilaukset 5 euroa / kpl).

  • Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.2.2020 – 28.2.2022* (ei julkaistu)
    Vähimmäispalkkataulukot 2020 ja 2021
  • Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.2.2020 – 28.2.2022 (ei julkaistu)

* Talonmiehet ja pistepalkkaiset siivoojat

Talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevan pöytäkirjan palkat 1.4.2020 ja 1.4.2021

Talonmiehen työtä ja siivousta koskevan pöytäkirjan piirissä olevien työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.4.2020 tai lähinnä sitä seuraavan palkanmaksukauden alusta 2 % yleiskorotuksella. Tarkemmat pistehinnat löytyvät yllä olevasta linkistä.


Edeltävät työehtosopimukset

* Talonmiehet ja pistepalkkaiset siivoojat

Talonmiehen työtä ja siivousta koskevan pöytäkirjan piirissä olevien työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.4.2019 tai lähinnä sitä seuraavan palkanmaksukauden alusta 1,6 % yleiskorotuksella. Tarkemmat pistehinnat löytyvät alla olevasta linkistä.

Talonmiehet ja pistepalkkaiset siivoojat, palkat 1.4.2018 ja 1.4.2019

1.2.2018 voimaan tulleen kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukaan myös osapäivätoimisen talonmiehen kanssa voidaan sopia kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen soveltamisesta kokonaisuudessaan siten, että myös palkkamääräysten osalta noudatetaan jatkossa kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa sopimusta.

** Sopimuksen ns. optiovuosi ei toteudu, ja työehtosopimus päättyy 31.1.2020. Lisätietoja