Kiinteistöalan yleissitovat työehtosopimukset

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva tes 1.2.2018 – 31.1.2020 *

Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.2.2018-31.1.2021 **

Jäsenille uudet työehtosopimukset toimitetaan painettuna (lisätilaukset 5 euroa / kpl).

 

* Talonmiehet ja pistepalkkaiset siivoojat

Talonmiehen työtä ja siivousta koskevan pöytäkirjan piirissä olevien työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.4.2019 tai lähinnä sitä seuraavan palkanmaksukauden alusta 1,6 % yleiskorotuksella. Tarkemmat pistehinnat löytyvät alla olevasta linkistä.

Talonmiehet ja pistepalkkaiset siivoojat, palkat 1.4.2018 ja 1.4.2019

1.2.2018 voimaan tulleen kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukaan myös osapäivätoimisen talonmiehen kanssa voidaan sopia kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen soveltamisesta kokonaisuudessaan siten, että myös palkkamääräysten osalta noudatetaan jatkossa kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa sopimusta.

** Sopimuksen ns. optiovuosi ei toteudu, ja työehtosopimus päättyy 31.1.2020. Lisätietoja