Osaava työvoima turvattava kiinteistöpalveluissa

Kiinteistöpalvelualalle ei hakeudu riittävästi työvoimaa. Vaikeaksi muodostuneen kohtaanto-ongelman lisäksi tilannetta hankaloittaa väestön ikääntyminen. Työelämästä poistuu jatkossa enemmän työntekijöitä kuin tilalle saadaan uusia.

Yhtälö on ongelmallinen, sillä voimakkaasti kehittyvälle ja työvoimavaltaiselle kiinteistöpalvelualalle tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia. Kiinteistöjen arvo on säilytettävä ja arjen toimivuudesta on pidettävä huolta kaikissa olosuhteissa.

Suomi tarvitsee maahanmuuttoa

Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan yhä enemmän kotimaisen työvoiman rinnalle. EVAn analyysin (Tulevaisuuden tekijät – Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa) mukaan Suomi tarvitsee vuosittain noin 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei supistuisi lähivuosikymmeninä. Yleinen harhakäsitys, jonka mukaan ulkomaalaisten rekrytointi veisi kantasuomalaisilta mahdollisuudet tulla työllistetyiksi, ei pidä paikkaansa.

Työluvan hakuprosessia on virtaviivaistettava ja saatavuusharkinnasta luovuttava EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevan työvoiman rekrytoinnin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Erityisesti siivouksen pitäminen saatavuusharkinnan ulkopuolella on elintärkeää toimialan palveluiden tuottamiselle.

Valtion on tuettava maahanmuuttajien työllistämistä ottamalla nykyistä enemmän vastuuta työperäisten maahanmuuttajien kielikoulutuksesta ja työelämävalmennuksesta.