Elinkeinoasioiden edunvalvonta

Edistämme kiinteistöpalvelualalla toimivien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia

Tätä työtä teemme muun muassa vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin, viranomaisiin ja lainsäädäntöön, osallistumalla erilaisiin työryhmiin ja kehityshankkeisiin sekä viestimällä toimialan asioista eri sidosryhmille.

Toimintamme painopisteet ja tavoitteet

  • Julkisten palveluiden avautuminen, tasavertaisten kilpailuolosuhteiden luominen sekä avoimen ja reilun kilpailun edistäminen
  • Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen
  • Työvoiman saatavuuden turvaaminen ja työllisyyden edistäminen
  • Kiinteistöpalvelualan tunnettuuden ja arvostuksen kasvattaminen
  • Vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta

Yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetin edistäminen on keskeinen kilpailupolitiikkamme painopiste. Kehitämme alan sopimuskäytäntöjä ja palvelusopimuksia yhteistyössä palvelun tilaajien kanssa. Tuemme harmaan talouden torjuntatoimia liiton eettisillä ohjeilla ja omaehtoisella, jäseniä sitovalla veronumerokäytännöllä.

Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä kiinteistöpalvelualan koulutusta ja tutkintorakenteita vastaamaan nykyistä paremmin työelämän tarpeisiin. Haemme työllistämistä tukevia ja helpottavia keinoja ja vaikutamme työllistämistä rajoittavien esteiden purkamiseen erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien kohdalla.

Teemme kiinteistöpalvelualaa tunnetuksi muun muassa nuorille suunnatulla Siistiihommaa.fi-sivustolla sekä Kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan vetovoima ry:n Avoimet työmaat -tapahtumilla eri puolilla Suomea.