Ammattitaitoa, kokemusta, asiantuntemusta

Tarjoamme erilaisia palveluja, jotta jäsenemme voisivat keskittyä liiketoimintaansa ja sen kehittämiseen. Työmarkkina- ja elinkeinopoliittisella edunvalvonnalla turvaamme kiinteistöalan toimintaedellytykset, vaikutamme politiikan muotoutumiseen, lainsäädäntöön sekä eri toimielinten päätöksentekoon.

Palvelumme

Työsuhdeneuvonta
Neuvomme jäseniämme kaikissa työlainsäädäntöön sekä kiinteistöalan työehtosopimusten tulkintaan ja soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Kysy neuvoa

Koulutus ja seminaarit
Järjestämme sovittaessa esimiehille ja muille työsuhde- ja palkkausasioita hoitaville koulutusta työehtosopimusten soveltamisesta. Tuotamme tapahtumia ja tarjoamme verkostoitumistilaisuuksia jäsenille. Tapahtumakalenteri

Konsultointi
Neuvomme jäseniämme kiinteistöpalvelusopimuksiin sekä hankinta- ja kilpailulainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Hankinta ja sopimukset

Oikeudenkäynnit
Hoidamme työehtosopimusten tulkintaan liittyvät erimielisyydet työtuomioistuimessa. Toimialan kannalta merkitykselliset työlainsäädäntöä koskevat riidat hoidamme yleisissä tuomioistuimissa.

Viestintä
Tiedotamme säännöllisesti jäsenille ajankohtaisista työnantajia ja toimialaa koskevista asioista. Pidämme yllä mediasuhteita ja viestimme toimialasta eri sidosryhmille. Uutishuone

Tilastot ja tutkimukset
Tarjoamme tutkittua tietoa toimialan ja markkinoiden kehityksestä. Aineistopankki