Toimisto
06.08.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Käytössä on kaksi palautekyselyä, joista toisen kohderyhmänä ovat vastuulliset työpaikkaohjaajat ja toisen koulutus- ja oppisopimuksia tehneet työnantajat. Työelämäpalautteella halutaan kuulla työelämän kokemuksia koulutuksen järjestäjien tarjoamista palveluista liittyen koulutussopimus- ja oppisopimuskoulutusten järjestämiseen. Palautekysymysten teemoja ovat asiakaslähtöisyys, sopimusprosessi, ohjaus ja tuki sekäLue lisää
27.07.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannetilanne on jatkanut paranemistaan kesän aikana. Koronasta eniten kärsinyt palveluala on nyt myös nousemassa jaloilleen. ”Suhdannetilanne on kesän aikana parantunut rajoituksista kärsineellä palvelualalla. Ensi kertaa koronakriisin aikana suurempi osuus yrityksistä näkee palvelualojen tilanteenLue lisää
tunnistekortti
07.07.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Suomen koronaexit koskee myös työpaikkoja. Nyt on työnantajien ja työntekijöiden oikea hetki yhdessä suunnitella, kuinka siirtyminen ’uuteen normaaliin’ tapahtuu ja miten työpaikan arkea kannattaa uudistaa. Samalla on päättäjien ja viranomaisten käsissä huolehtia rokotusten etenemisestä siten, että tautitilanteen takapakilta vältytään. TyömarkkinajärjestötLue lisää
23.06.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Pia on toiminut Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtajana pian 15 vuotta ja vastaa työmarkkina- ja elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta sekä alan kehittämisestä. Lisäksi hän hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta sekä johtaa yhdistyksen toimistoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Pian tehtävänä on valmistella hallituksenLue lisää
Tutustu työelämään ja tienaa 2020
16.06.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Kiinteistöpalvelualalle on julkaistu alasta ja sen opiskelumahdollisuuksista kertova, nuorille suunnattu verkko-oppimiskokonaisuus. Alustalta löytyy tietoa ja materiaalia muun muassa peruskoulujen ja toisen asteen opinto-ohjauksen sekä alalle perehdyttämisen tueksi. Materiaalin avulla oppilaanohjaaja voi toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista ohjaustehtäväänsä ja kehittää oppilaiden valmiuksiaLue lisää
Toimitilahuoltaja
16.06.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Kokemukset ovat polarisoituneet vahvasti palvelualoilla, joilla on tehty läsnätyötä ja toisaalta koettu laajasti lomautuksia. Merkittävä osa palvelualojen työntekijöistä esimerkiksi ilmoitti, että esihenkilöiltä ja työkavereilta saatu tuki väheni korona-aikana. Enemmistö ei vähentymisestä kuitenkaan raportoi. Korona-ajan työvoittona voidaan pitää uusien työtapojen oppimistaLue lisää
10.06.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Digitalisaatio muuttaa työnteon ja elämisen tapoja. Digitaalisten työkalujen ja nopeiden internetyhteyksien ansiosta paikkariippumaton etätyö on jo arkipäivää, ja jopa monet etäältä tehdyt toimenpiteet onnistuvat vaikeuksitta. Koronapandemia on nopeuttanut perinteisen toimistotyön muutosta hybridityöskentelyksi, jossa työtä tehdään sekä etänä että paikan päällä.Lue lisää
Kerrostaloja
08.06.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa 2021 on raportti kiinteistöalan yritystoiminnasta, markkinoista ja kehityslinjoista. Raportti tarjoaa ajantasaista ja kattavaa tietoa kiinteistöalan kansantaloudellisesta asemasta, kiinteistöpalvelujen markkinoista, työllisyyden ja ammatillisen koulutuksen rakenteesta, alan yritystoiminnasta sekä yritysten taloudellisesta asemasta. Raportti toimii elinkeinopoliittisena pohjapaperina ja tietopakettina, kunLue lisää