Toimisto
20.03.2018 Kiinteistötyönantajat ry
Vietämme suuren osan ajastamme sisätiloissa – kotona, päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikalla – joten tilojen siisteydellä on iso vaikutus viihtyvyyteemme, toimintakykyymme ja terveyteemme. Tiloissa, joissa on paljon ihmisiä, erilaiset taudit leviävät helposti. Esimerkiksi jokatalvinen influenssaepidemia sairastuttaa noin 5-15 prosenttia aikuisväestöstä. PelkkäLue lisää
Kerrostalo
14.03.2018 Kiinteistötyönantajat ry
Ympäristöministeriön johdolla toteutetussa energiatehokkuuskampanjassa haastettiin Suomen taloyhtiöt toteuttamaan yksinkertaisia keinoja energiankulutuksen vähentämiseksi. Syksyllä 2016 käynnistynyt ja vuoden 2017 lopussa päättynyt Energiahukka oli kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden yhteinen kampanja, jossa kannustettiin Suomen taloyhtiöitä energiankäytön ja olosuhteiden optimointiin. Keinoiksi tarjottiin kustannustehokkaita, helpostiLue lisää
Monikulttuurinen työpari
28.02.2018 Kiinteistötyönantajat ry
International House Helsinki (IHH) tarjoaa suurimman osan maahanmuuttajien tarvitsemista alkuvaiheen palveluista saman katon alta. Lisäksi IHH neuvoo yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä. IHH:n tarjoamat palvelut auttavat kansainvälistä työvoimaa rekrytoivia yrityksiä keskittämällä palveluja yhteen pisteeseen. Pääkaupunkiseudulle muuttavat kansainväliset työntekijätLue lisää
Yrittäjä
20.02.2018 Kiinteistötyönantajat ry
Vastuullisuus on yksi Kiinteistötyönantajien strategian neljästä painopisteestä. Vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät, ovat elinvoimaisia ja yleensä myös keskimääräistä kannattavampia ja kilpailukykyisempiä. Jokainen jäsenyrityksemme on sitoutunut vastuulliseen yritystoimintaan ja harmaan talouden torjuntaan. Näin Kiinteistötyönantajat edistää kiinteistöpalvelualan vastuullisuutta: Liitto on vuonna 2013 omaehtoisesti velvoittanut jäsenyrityksensäLue lisää
Kaupunkinäkymä
05.02.2018 Kiinteistötyönantajat ry
Kuntaliiton ja FCG Konsultoinnin juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan kuntien rakennuskannassa on laskennallinen noin 150 – 300 miljoonan euron suuruinen säästöpotentiaali, mutta sen realisoituminen vaatii kunnilta suunnitelmallisia ja pitkäaikaisia kehittämistoimia. Hankkeessa selvitettiin kuntien rakennuskannan nykytilaa ja tulevaisuutta sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenLue lisää
29.01.2018 Kiinteistötyönantajat ry
Ilmailualan Unioni (IAU) on antanut Lassila & Tikanojalle ennakkoilmoituksen yhtiön palveluksessa olevien lentokenttäavustajien työnseisauksesta Helsinki-Vantaan lentokentällä. Ensimmäinen työnseisauspäivä on ilmoituksen mukaan 1.2.2018. Työnseisauksella IAU pyrkii painostamaan L&T:tä neuvottelemaan lentokenttäavustajien työehdoista. L&T ei voi kuitenkaan neuvotella asiasta, sillä yhtiötä sitoo kiinteistöpalvelualanLue lisää
Yliopistokiinteistöt
19.01.2018 Kiinteistötyönantajat ry
Vuoden rakennuttajaksi 2017 on valittu Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, joka monipuolisesti kehittää kampusalueistaan yrityselämän, tutkimuksen ja oppimisen kohtaamispaikkoja. Suomen Yliopistokiinteistöjen toiminnan ja rakennuttamisen ytimessä näkyvät vahvasti innovatiivisuus, käyttäjien muuttuvat tarpeet sekä vastuullisuus. Vuoden rakennuttajan valinnut raati nosti esille valintaperusteluissaan erityisesti SuomenLue lisää