22.06.2020 Kiinteistötyönantajat ry
Etätyöt ovat vähentäneet toimistosiivouksen ja kiinteistöjen päivittäisten huoltotoimenpiteiden tarvetta, mutta samaan aikaan epidemiasiivous on noussut arvoon arvaamattomaan. Miten poikkeustilanne tulee jatkossa vaikuttamaan kiinteistöpalveluiden tulevaisuuteen? Asiaa pohtii blogikirjoituksessa Lassila & Tikanojan asiakkuusjohtaja Antti Toivanen. Noususta notkahdukseen Vallitsevasta tilanteesta johtuen lukuisat yritykset,Lue lisää
10.06.2020 Kiinteistötyönantajat ry
Kansallisen ennakointijärjestelmän uudistus tuo elinkeinoelämälle kaksi oleellista asiaa: yrityksille tärkeä keskipitkä aikajänne tulee mukaan ja malli astuu digiaikaan, kirjoittaa EK:n johtaja Riikka Heikinheimo. Suomessa ollaan uudistamassa ennakointijärjestelmää, jonka avulla yhteiskunnan on mahdollista paremmin varautua muuttuviin työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeisiin. UudistukselleLue lisää
15.11.2019 Kiinteistötyönantajat ry
Teksti on julkaistu alun perin ROTI-blogissa marraskuussa 2019. Kiinteistön hoidon ja ylläpidon roolia ja merkitystä rakennetun ympäristön toimijaketjussa ei voi painottaa liikaa. Jos koulutukseen ja kehitykseen ei satsata riittävästi, kiinteistön elinkaaren alkupään tavoitteita ei saavuteta huolimatta siitä, kuinka hyvin suunnittelunLue lisää
Pia Gramén
25.09.2019 Kiinteistötyönantajat ry
YK on asettanut monia kestävän kehityksen tavoitteita, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Yksi keskeinen tavoite on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Jotta se saavutetaan, toimia vaaditaan myös kiinteistöjen omistajilta ja muilta kiinteistö- ja rakentamisalan suurilta toimijoilta. Uusien kiinteistöjen kestävän rakentamisen rinnallaLue lisää
18.06.2019 Kiinteistötyönantajat ry
Kiinteistö- ja rakentamisalan ekosysteemi KIRAHub vauhdittaa rakennetun ympäristön kestävää digitalisaatiota. KIRAHubin visiona on tehdä Suomesta rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation edelläkävijä – kestävä niin ekologisesti, taloudellisesti kuin inhimillisestikin. KIRAHubin blogia seuraamalla pysyt ajan tasalla rakennetun ympäristön kestävästä digitalisaatiosta. Jos haluaisit kirjoittaaLue lisää
15.05.2019 Kiinteistötyönantajat ry
Teksti on lyhennelmä alun perin ROTI-blogissa huhtikuussa 2019 julkaistusta kirjoituksesta. ROTIn Koulutus ja kehitys -paneelissa yhtenä keskeisenä teemana oli ajantasaisen osaamisen varmistaminen. Kuumottavimmaksi aiheeksi nousi ilmastonmuutoksen torjuminen, jossa kiinteistö- ja rakentamisalan tekemisillä tai tekemättä jättämisillä on keskeinen rooli. Rakentamisen hiilijalanjäljenLue lisää
07.05.2019 Kiinteistötyönantajat ry
Kirjoitus on julkaistu alun perin ROTI-blogissa maaliskuussa 2019. Koululaiset lakkoilivat 15. maaliskuuta ilmaston puolesta ympäri maailmaa. Suomessa koululaiset ilmaisivat huolensa tulevaisuudesta noin 27 kunnassa. ”Herätkää aikuiset”, vaadittiin Helsingin Senaatintorilla. Koululakon takana on ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg, joka kyllästyi siihen, etteivätLue lisää
18.06.2018 Kiinteistötyönantajat ry
Suunnittelun ja rakentamisen osuus kiinteistön elinkaaren kustannuksista on murto-osa verrattuna rakennuksen käytönaikaisiin kustannuksiin. Harvemmin kuitenkaan pohditaan rakennusten suunnittelun ja teknisten ratkaisujen vaikutusta asumis- ja käyttökustannusten synnyssä. Kiinteistöalan pitkäaikainen vaikuttaja, Lännen Palveluyhtiöiden toimitusjohtaja ja Kiinteistötyönantajien hallituksen jäsen Harri Järvenpää tuo blogikirjoituksessaan konkreettisestiLue lisää