Digitaalinen kiinteistöpalveluala
30.11.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Neljännessä 8.12.2021 järjestettävässä ratkaisupajassa käsitellään oppisopimusta, koulutussopimusta ja työharjoittelua. Digitaalinen työllistyminen hankkeen aikana järjestetään 10 ratkaisupajaa, joissa tarkastellaan kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan kohtaanto-ongelmiin vaikuttavia tekijöitä eri näkökulmista. Työpaikoilla tapahtuvalla oppimisella on merkittävä vaikutus opiskelijan urapolkuun – hyvin toteutuessaan se avaa suotuisanLue lisää
02.11.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Ajatus kaikkein heikoimmassa työmarkkinatilanteessa olevien osatyökykyisten työllistämiseksi ja tukemiseksi on ehdottomasti kannatettava ja tärkeä tavoite. Kaikkein heikoiten työllistyvien siirtymistä avoimille työmarkkinoille on tuettava aikaisempaa paremmin. Ehdottomasti! Hallituksen esityksestä käy ilmi, että se pohjautuu hyvin laajalti selvitysmies Mäkisen talvella 2021 antamaanLue lisää
10.09.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Selvitimme kyselyllä työkykyjohtamista neljässä suuryrityksessä. Meitä kiinnostivat muun muassa koronan vaikutukset työpaikalla ja niihin varautuminen. Kysely tehtiin keväällä 2021, jolloin yrityksissä oli eletty reilu vuosi koronapandemian aikaa. Tutkimuksemme yritykset toimivat kiinteistöpalvelu- ja ravintola-alalla. Vastausten perusteella yritysten välillä havaittiin sekä yhtäläisyyksiäLue lisää
19.08.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Ensimmäinen 7.9. järjestettävä ratkaisupaja käsittelee rakennus- ja kiinteistöpalvelualan houkuttelevuutta niin koulutuksen kuin työnkin näkökulmasta. Kira-alan vetovoima on jo jonkin aikaa ollut haaste. Sen parantaminen on kuitenkin prosessina sprintin sijaan maraton, ja muutoksella on aina myös hintansa. Vetovoima ja pitovoima keskiössä Kuten muillakinLue lisää
Kaksi naista
20.05.2021 Kiinteistötyönantajat ry
1. Houkuttele ja sitouta parhaat osaajat Pysyäkseen kilpailun kärjessä ja menestyäkseen pitkällä tähtäimellä yritysten pitää laajentaa ajattelumalliaan. Kasvavan osaajapulan myötä yrityksillä ei ole varaa menettää huippuosaajia syrjinnän vuoksi. Uudet työelämään astuvat sukupolvet kiinnittävät lisäksi enemmän huomiota siihen, miten yritykset edistävätLue lisää
27.04.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Koronapandemia on aiheuttanut huolta useassa yrityksessä, niin työntekijöiden turvallisuuden, työn järjestelyiden kuin ihan kannattavuudenkin näkökulmista. Pandemian rajoitustoimenpiteiden myötä tulleet muutokset työvälineisiin, teknologiaan sekä ohjeisiin koronaturvallisesta työskentelystä palvelualoilla ovat lisänneet työntekijöiden osaamisvaatimuksia. Ilmassa on kuitenkin merkkejä myös siitä, että koronan kiihdyttämätLue lisää
12.03.2021 Kiinteistötyönantajat ry
Kiinteistötyönantajat osallistui kesällä 2020 päättyneeseen Ammattilaisen kädenjälki –hankkeeseen, jossa toteutettiin Vastuullinen kiinteistönhoito -verkkokurssi. Verkkokurssi sopii niin alalla toimivien ammattilaisten täydennyskoulutukseen kuin alan opiskelijoillekin. Vastuullinen ammattitaito kuuluu hyvään kiinteistönhoitoon, sanoo Syklin energia- ja kiinteistöasioiden asiantuntija Tapio Pelto. Hän on yksi VastuullinenLue lisää